Expediteurs zijn verantwoordelijk voor het vervoer van breekbare en zware goederen die door hun klanten aan hen worden toevertrouwd. Zij werken zowel voor bedrijven als voor particulieren. Er bestaan verschillende vervoermiddelen om deze taak uit te voeren. Dit laatste vereist ook het bezit van adequate infrastructuur. Maar wat houdt het vervoer van breekbare of zware goederen eigenlijk in? Ontdek hieronder de antwoorden op deze vraag.

De taak van de expediteur

De expediteur zorgt voor de verzending van de producten naar een bepaalde plaats. Deze beroepsbeoefenaar kan een natuurlijke of een rechtspersoon zijn. Het vervoer van breekbare goederen kan over zee, door de lucht of over land plaatsvinden en wordt dus uitgevoerd met voertuigen, schepen, treinen of andere middelen. Voor de verzending van breekbare goederen beschikt deze professional over de nodige instrumenten om de bescherming van de goederen te verzekeren. U kunt er zeker van zijn dat uw goederen in goede staat worden afgeleverd. Voor zware voorwerpen is hij ook goed uitgerust om het vervoer ervan te verzekeren. Deze professional kan u begeleiden tijdens een verhuizing en zorgen voor het vervoer van uw zware en logge voorwerpen naar een opslagplaats of naar uw nieuwe pand.

Twee soorten diensten naargelang uw behoeften

Voor het vervoer van zware of breekbare goederen voor rekening van een onderneming zijn er twee mogelijkheden. Enerzijds is er het vervoer voor eigen rekening of privé-vervoer. Dit wordt gekenmerkt door het gebruik van de eigen middelen van de onderneming. Hier worden de goederen door de onderneming vervoerd voor haar eigen behoeften. Zij kan hiervoor haar eigen voertuigen gebruiken en een professional inhuren om het transport te verzorgen. Anderzijds is voor vervoer voor rekening van derden het gebruik van het materieel van de vervoerder vereist. Voor deze oplossing is het verplicht een contract voor het vervoer van goederen op te stellen. In het contract moet worden vermeld dat de lading aan de voorschriften moet voldoen.

Hoe wordt de veiligheid van de goederen gewaarborgd?

Het vervoer van breekbare en zware goederen vergt veel aandacht en waakzaamheid. De verpakking van de goederen moet schade aan de voorwerpen tijdens het vervoer voorkomen. Voor dit doel kan de vervoerder gebruik maken van specifieke, goed aangepaste verpakkingen, zoals een postdoos, een dubbele of driedubbele geribbelde doos, een koker, enz. De verpakking is verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten van sterkte. Als het breekbare product echter zwaarder is dan 50 kg, moet een houten kist worden gebruikt. Het karton of de krat moet goed aansluiten op het product om te voorkomen dat het tijdens de reis gaat schuiven. De maximale vrachtwagenbelasting moet ook worden gerespecteerd om incidenten te voorkomen. Tenslotte is het van belang de klimatologische omstandigheden te kennen waarin het pakket zal worden vervoerd. Dit kan gevolgen hebben voor de gekozen verpakking. De vervoerder kan een droogzak in de verpakking doen om onaangename verrassingen te voorkomen.