Gepubliceerd op : 07 juni 20223 min leestijd

In de zakenwereld moet u altijd op zoek gaan naar het beste voor uw bedrijf in het algemeen. Optimalisering van de logistiek is een van de manieren om uw bedrijf te verbeteren. U moet ook weten hoe u de kosten van projecten moet ramen.

Hoe de kosten te ramen

U kunt logistieke optimalisatie gebruiken om uit te zoeken hoe u de kosten kunt schatten. Hoe u de kosten moet ramen, betekent weten hoe u de prijs van het uit te voeren werk moet bepalen. Dit is een zeer delicate en belangrijke stap die niet mag worden verwaarloosd. Je moet rigoureus zijn om accurate cijfers te krijgen. Het is een vrij moeilijke fase die een maximum aantal mensen vereist. Aarzel dus niet om een beroep te doen op collega’s en vooral op de verschillende deskundigen op dit gebied. U moet projecten van begin tot eind kosten: van het begin tot het einde van het project in kwestie. Er moet rekening worden gehouden met termijnen. U moet ruim van tevoren een schatting maken van het project. Wanneer u klaar bent met de kostenraming en deze is gevalideerd, gaat u over tot de vaststelling van het vereiste budget. U raamt de kosten van een project om de rentabiliteit ervan te bekijken. Uit de raming moet blijken of de inkomsten en de aan te wenden middelen in evenwicht zijn, anders is het niet nodig het project uit te voeren. Kijk of u het zich kunt veroorloven, d.w.z. of u het budget hebt. Er zijn verschillende soorten kosten. Er zijn directe kosten en indirecte kosten. Om de kosten te bepalen, heb je een paar dingen nodig. Dit zijn de startplanning van het project, de respectieve duur van elke taak. Voorts is er de duur van het project in kwestie, de hoeveelheid personele en materiële middelen die nodig zijn. U kunt kiezen tussen twee methoden: de analogiemethode en de bottom-upmethode.

Optimalisering van de logistiek

Logistieke optimalisatie is de implementatie van de nodige oplossingen voor een betere coördinatie en mobilisatie van de vele afdelingen van het bedrijf. Daarnaast zorgt logistieke optimalisatie ook voor de optimalisatie van het beheer en de terbeschikkingstelling van alle middelen die overeenstemmen met de behoeften van het bedrijf om de gestelde doelen te bereiken. De logistiek optimaliseren betekent in de eerste plaats dat de logistieke strategie moet worden geformaliseerd: iedereen moet dezelfde doelstellingen voor ogen hebben.

Hoe kan het met succes worden uitgevoerd?

Er moet een supply chain manager worden aangesteld. En niet te vergeten de perfecte beheersing van de logistieke processen voor een goede coördinatie. Het is ook noodzakelijk te weten hoe risico’s kunnen worden voorkomen. U moet ook nadenken over uw logistiek vanaf de eerste leverancier tot de uiteindelijke klant. Door gebruik te maken van alle nodige beheersinstrumenten kan ook de optimalisering van de logistiek worden gegarandeerd. Je moet je gegevens vertrouwen. Met een goede logistieke optimalisatie heeft u alle voordelen aan uw kant. Of het nu gaat om tijd, geld of menselijke en technische hulpbronnen.